سرمایه گذاری را شروع کنید

طرح برنزی

 • ماهیانه
 • ضمانت اصل سرمایه به علاوه پرداخت سود ماهیانه ۵ درصد (سالیانه ۶۰ درصد)
 • در صورت سود بیشتر، آخر ماه محاسبه و پرداخت می شود.

طرح نقره‌ای

 • سالیانه
 • ضمانت اصل سرمایه به علاوه پرداخت سود ۱۰۰ درصدی
 • در صورت سود بیشتر، آخر سال محاسبه و پرداخت می شود.

طرح طلایی

 • ۸ ساله
 • ضمانت ۱۰۰ برابر شدن اصل سرمایه
 • بعد از ۸ سال، تسویه انجام می شود.

طرح یاقوت

 • ماهیانه
 • ریسکی و عدم تضمین حفظ اصل سرمایه
 • امکان سود و ضرر به یک میزان است و حدی برای سود یا ضرر متصور نیستیم.

طرح الماس

اطلاعات تکمیلی این طرح را از مشاوران ما جویا شوید .

طرح برنزی

 • ماهیانه
 • ضمانت اصل سرمایه به علاوه پرداخت سود ماهیانه ۵ درصد (سالیانه ۶۰ درصد)
 • در صورت سود بیشتر، آخر ماه محاسبه و پرداخت می شود.

طرح نقره‌ای

 • سالیانه
 • ضمانت اصل سرمایه به علاوه پرداخت سود ۱۰۰ درصدی
 • در صورت سود بیشتر، آخر سال محاسبه و پرداخت می شود.

طرح یاقوت

 • ماهیانه
 • ریسکی و عدم تضمین حفظ اصل سرمایه
 • امکان سود و ضرر به یک میزان است و حدی برای سود یا ضرر متصور نیستیم.

طرح طلایی

 • ۸ ساله
 • ضمانت ۱۰۰ برابر شدن اصل سرمایه
 • بعد از ۸ سال، تسویه انجام می شود.

طرح الماس

اطلاعات تکمیلی این طرح را از مشاوران ما جویا شوید .

کلیه حقوق این سایت متعلق به مجموعه رزسا می‌باشد